Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

Danh sách trúng tuyển chương trình đại học chính quy LKQT năm 2016

 Hội đồng tuyển sinh chương trình chính quy - LKQT Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo về danh sách trúng tuyển năm 2016 (cập nhật tới 5/9/2016) như sau:

STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Ngành trúng tuyển
1 16048552 Đoàn Thị Minh Anh 25.09.1998 Kinh tế - Tài chính
2 16048504 Lê Tú Anh 29.01.1998 Kinh tế - Tài chính
3 16048501 Nguyễn Kim Anh 16.05.1998 Kinh tế - Tài chính
4 16048531 Nguyễn Tuấn Anh 17.11.1998 Kinh tế - Tài chính
5 16048502 Nguyễn Thị Anh 26.09.1997 Kinh tế - Tài chính
6 16048545 Nguyễn Thị Anh 18.7.1998 Kinh tế - Tài chính
7 16048526 Nguyễn Trâm Anh 09.05.1998 Kinh tế - Tài chính
8 16048554 Trương Thị Vân Anh 16.01.1998 Kinh tế - Tài chính
9 16048529 Nguyễn Thị Thùy Dung 01.02.1998 Kinh tế - Tài chính
10 16048537 Vũ Thị Thùy Dung 10.01.1998 Kinh tế - Tài chính
11 16048511 Nguyễn Đức Duy 20.7.1998 Kinh tế - Tài chính
12 16048510 Phạm Công Đoàn 16.8.1998 Kinh tế - Tài chính
13 16048513 Lương Trung Đức 18.11.1998 Kinh tế - Tài chính
14 16048503 Trần Quang Đức 17.02.1998 Kinh tế - Tài chính
15 16048559 Tô Thị Hương Giang 12.04.1998 Kinh tế - Tài chính
16 16048530 Nguyễn Thị Thanh 14.01.1998 Kinh tế - Tài chính
17 16048533 Nguyễn Quang Hải 11.01.1998 Kinh tế - Tài chính
18 16048506 Nguyễn Thúy Hạnh 15,101997 Kinh tế - Tài chính
19 16048541 Lê Thu Hằng 02.09.1998 Kinh tế - Tài chính
20 16048536 Nguyễn Thị Hiền 07.03.1998 Kinh tế - Tài chính
21 16048550 Nguyễn Thị Hoa 13.09.1998 Kinh tế - Tài chính
22 16048532 Lê Thị Hồng 26.01.1998 Kinh tế - Tài chính
23 16048523 Trần Thị Huế 27.12.1998 Kinh tế - Tài chính
24 16048542 Đỗ Thu Huyền 2.10.1998 Kinh tế - Tài chính
25 16048546 Phạm Khánh Huyền 02.09.1998 Kinh tế - Tài chính
26 16048543 Lê Nguyên Hương 01.04.1998 Kinh tế - Tài chính
27 16048557 Lương Thị Quỳnh Hương 20.07.1998 Kinh tế - Tài chính
28 16048558 Nguyễn Ngọc Hương 13.10.1997 Kinh tế - Tài chính
29 16048528 Nguyễn Thị Hường 19.10.1998 Kinh tế - Tài chính
30 16048540 Nguyễn Đức Khánh 17.02.1998 Kinh tế - Tài chính
31 16048521 Bùi Diệp Linh 16.07.1998 Kinh tế - Tài chính
32 16048555 Nguyễn Yến Linh 21.02.1998 Kinh tế - Tài chính
33 16048509 Vũ Thị Ngọc Mai 28.4.1998 Kinh tế - Tài chính
34 16048522 Đỗ Hải My 25.07.1998 Kinh tế - Tài chính
35 16048524 Trang Thị Trà My 02.09.1998 Kinh tế - Tài chính
36 16048518 Nguyễn Hữu Nam 28.12.1998 Kinh tế - Tài chính
37 16048515 Nguyễn Thị Nga 15.01.1998 Kinh tế - Tài chính
38 16048549 Đặng Thùy Ngân 27.7.1998 Kinh tế - Tài chính
39 16048534 Đinh Hiếu Ngân 10.09.1998 Kinh tế - Tài chính
40 16048539 Nguyễn Hồng Ngọc 08.01.2015 Kinh tế - Tài chính
41 16048525 Bùi Thị Bích Phương 18.1.1998 Kinh tế - Tài chính
42 16048548 Dương Nguyễn Như Phương 27.2.1998 Kinh tế - Tài chính
43 16048538 Đặng Mỹ Phượng 03.04.1998 Kinh tế - Tài chính
44 16048512 Nguyễn Minh Quang 25.02.1998 Kinh tế - Tài chính
45 16048505 Nguyễn Thị Mai Quỳnh 11.06.1998 Kinh tế - Tài chính
46 16048556 Nguyễn Thị Kim Tiến 14.06.1998 Kinh tế - Tài chính
47 16048508 Quản Công Tuyền 28.03.1998 Kinh tế - Tài chính
48 16048527 Nguyễn Thị Thanh 21.11.1998 Kinh tế - Tài chính
49 16048516 Trần Thu Thảo 26.11.1998 Kinh tế - Tài chính
50 16048520 Nguyễn Thị Thúy 18.08.1998 Kinh tế - Tài chính
51 16048551 Trần Thị Thuyên 16.11.1998 Kinh tế - Tài chính
52 16048507 Trần Thị Huyền Trang 23.11.1998 Kinh tế - Tài chính
53 16048535 Trần Thu Trang 01.03.1998 Kinh tế - Tài chính
54 16048553 Dương Thị Thu Uyên 04.03.1998 Kinh tế - Tài chính
55 16048514 Nguyễn Thanh Vân 08.03.1998 Kinh tế - Tài chính
56 16048547 Đàm Thị Hải Yến 08.01.1998 Kinh tế - Tài chính
57 16048519 Đào Thị Yến 9.2.1998 Kinh tế - Tài chính
58 16048517 Trịnh Thị Hải Yến 18.02.1998 Kinh tế - Tài chính
59 16048821 Dương Thục Anh 17.03.1998 Kinh tế - Quản lý
60 16048816 Dương Thùy Anh 13.10.1998 Kinh tế - Quản lý
61 16048822 Trần Minh Anh 23.01.1998 Kinh tế - Quản lý
62 16048802 Vũ Ngọc Anh 2.11.1998 Kinh tế - Quản lý
63 16048818 Nguyễn Thị Khánh Dung 02.04.1998 Kinh tế - Quản lý
64 16048804 Trịnh Thu 16.02.1998 Kinh tế - Quản lý
65 16048813 Trịnh Thị Hồng Hạnh 19.7.1998 Kinh tế - Quản lý
66 16048810 Đỗ Thị Minh Hằng 25.09.1998 Kinh tế - Quản lý
67 16048820 Nguyễn Thị Hoài 30.05.1998 Kinh tế - Quản lý
68 16048809 Trần Thị Quỳnh Hương 30.09.1998 Kinh tế - Quản lý
69 16048825 Nguyễn Thị Tuyết 11.05.1998 Kinh tế - Quản lý
70 16048811 Trịnh Hải Phương Linh 18.02.1998 Kinh tế - Quản lý
71 16048803 Trần Mỹ Ninh 16.08.1998 Kinh tế - Quản lý
72 16048827 Nguyễn Thị Kim Ngân 18.07.1998 Kinh tế - Quản lý
73 16048814 Lê Thị Thu Nguyệt 27.08.1998 Kinh tế - Quản lý
74 16048807 Vũ Thị Minh Phương 27.04.1998 Kinh tế - Quản lý
75 16048826 Bùi Như Quỳnh 04.06.1997 Kinh tế - Quản lý
76 16048808 Nguyễn Thị Thạ 01.03.1998 Kinh tế - Quản lý
77 16048812 Nguyễn Phương Thảo 20.02.1998 Kinh tế - Quản lý
78 16048823 Nguyễn Thị Phương Thảo 26.05.1998 Kinh tế - Quản lý
79 16048817 Trần Thị Thảo 30.03.1998 Kinh tế - Quản lý
80 16048806 Trần Thị Hoài Thu 17.6.1998 Kinh tế - Quản lý
81 16048829 Nguyễn Thị Thùy Trang 11.10.1997 Kinh tế - Quản lý
82 16048830 Nguyễn Thùy Trang 19.10.1998 Kinh tế - Quản lý
83 16048801 Đỗ Băng Trinh 16.12.1995 Kinh tế - Quản lý
84 16048805 Nguyễn Thị Hồng Vân 6.12.1998 Kinh tế - Quản lý
85 16048828 Nguyễn Phương Vy 07.10.1998 Kinh tế - Quản lý
86 16048815 Vũ Thị Hải Yến 02.09.1998 Kinh tế - Quản lý
87 16048933 Đào Thị An 05.10.1998 Tiếng Hàn
88 16048925 Bùi Tú Anh 22.07.1998 Tiếng Hàn
89 16048936 Đỗ Quỳnh Anh 05.03.1998 Tiếng Hàn
90 16048922 Hà Thị Vân Anh 08.10.1998 Tiếng Hàn
91 16048916 Phạm Linh Chi 27.06.1998 Tiếng Hàn
92 16048927 Trần Linh Chi 24.08.1998 Tiếng Hàn
93 16048923 Vũ Đức Chính 12.09.1998 Tiếng Hàn
94 16048929 Phạm Công Đức 29.5.1998 Tiếng Hàn
95 16048935 Ngô Thị 10.06.1998 Tiếng Hàn
96 16048907 Nguyễn Thị Hồng 09.04.1998 Tiếng Hàn
97 16048930 Nguyễn Thị Thu   Tiếng Hàn
98 16048931 Trần Thị Hạnh 14.03.1998 Tiếng Hàn
99 16048908 Trần Thị Thu Hằng 06.07.1998 Tiếng Hàn
100 16048919 Kiều Thúy Hoa 02.01.1998 Tiếng Hàn
101 16048920 Nguyễn Thanh Huệ 26.10.1998 Tiếng Hàn
102 16048905 Vũ Thị Ngọc Huyền 15.02.1998 Tiếng Hàn
103 16048903 Trần Thị Thu Hương 19.02.1998 Tiếng Hàn
104 16048914 Lê Thị Tùng Lâm 15.07.1998 Tiếng Hàn
105 16048917 Đỗ Thùy Linh 29.04.1998 Tiếng Hàn
106 16048932 Nguyễn Thị Ngọc Linh 06.06.1998 Tiếng Hàn
107 16048912 Nguyễn Thị Phương Linh 19.12.1998 Tiếng Hàn
108 16048913 Phạm Hải Linh 16.08.1998 Tiếng Hàn
109 16048910 Lê Hoàng Long 20.12.1995 Tiếng Hàn
110 16048904 Đặng Hương Ly 15.12.1997 Tiếng Hàn
111 16048926 Dương Thị Hồng 14.10.1998 Tiếng Hàn
112 16048918 Nguyễn Giang My 21.04.1998 Tiếng Hàn
113 16048911 Nguyễn Thị Thanh Phương 27.02.1998 Tiếng Hàn
114 16048902 Vũ Thị Thu Phương 23.7.1998 Tiếng Hàn
115 16048901 Bùi Quang Thái 17.11.1998 Tiếng Hàn
116 16048934 Trần Thị Hoài Thanh 17.10.1998 Tiếng Hàn
117 16048915 Hoàng Thị Thu Thủy 17.09.1998 Tiếng Hàn
118 16048909 Đỗ Thị Thanh Thư 23.10.1998 Tiếng Hàn
119 16048928 Nguyễn Thị Hà Thương 03.12.1998 Tiếng Hàn
120 16048924 Nguyễn Thu Uyên 24.05.1998 Tiếng Hàn
121 16048906 Nguyễn Thị Thanh Xuân 20.03.1998 Tiếng Hàn
122 16048937 Vũ Hải Yến 26.02.1997 Tiếng Hàn
123 16048701 Hoàng Thị Quỳnh Châu 4.9.1995 Tiếng Trung
124 16048704 Phạm Nguyễn Khánh 27.09.1998 Tiếng Trung
125 16048708 Dương Tuấn Hải 16.10.1998 Tiếng Trung
126 16048705 Phạm Gia Huy 20.10.1998 Tiếng Trung
127 16048710 Nguyễn Thị Hương 07.06.1997 Tiếng Trung
128 16048707 Nguyễn Trung Kiên 17.09.1998 Tiếng Trung
129 16048702 Nguyễn Thị Lan 21.5.1997 Tiếng Trung
130 16048711 Trần Đình Quý 03.01.1998 Tiếng Trung
131 16048713 Nguyễn Đức Anh Tuấn 29.07.1998 Tiếng Trung
132 16048706 Dương Thị Thảo 07.04.1998 Tiếng Trung
133 16048709 Nguyễn Thị Thủy 19.11.1998 Tiếng Trung
134 16048712 Nguyễn Thị Thu Thủy 01.07.1998 Tiếng Trung
135 16048703 Đặng Thị Huyền Trang 29.02.1998 Tiếng Trung

 

Lưu ý:

1/ Với các thí sinh đã hoàn tất thủ tục ghi danh trước 27.8, giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đã được gửi về qua bưu điện theo địa chỉ thí sinh đăng kí. Thí sinh ghi danh sau 27.8 có thể nhận Giấy triệu tập tại TTGDQT từ 6.9 đến hết 8.9.

2/ Thời gian làm thủ tục nhập học khóa QH.2016: ngày 9.9.2016 tại Tòa nhà Trung tâm Văn hóa ULIS, ĐHQGHN (144 Xuân Thủy)

3/ Thí sinh ghi danh ngành Kinh tế - Tài chính cần tham gia bài thi xếp lớp tiếng Anh. Tập trung lúc 8h sáng 6.9.2016 tại P303 nhà B3, ĐHNN.

4/ Thí sinh ghi danh chuyển tiếp tại Hàn Quốc / Đài Loan chọn ngành học chuyên ngành sau khóa học tiếng 01 năm tại ĐHNN.

5/ Học chính thức: ngày 12.9.2016 tại giảng đường B3 theo thời khóa biểu.

6/ Các giấy tờ và khoản tiền cần chuẩn bị trước khi nhập học:

a. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển năm 2016 (bản chính)

b. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có)

c. Phiếu báo nhân khẩu tạm vắng do cơ quan công an phường / xã cấp kèm theo bản photo Giấy chứng minh nhân dân (đối với những sinh viên có nhu cầu đăng kí tạm trú)

d. Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự (đối với nam, trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự)

e. Học phí, các khoản lệ phí 

- Học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017: tham khảo định mức học phí tại đây

- Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): 165.000đ/4 năm

- Bảo hiểm y tế (bắt buộc): 571.725 đồng/15 tháng (từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2017)

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Phòng 105, 106 - nhà A4 - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Số 02, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04 3754 9556 | E-mail: cie@vnu.edu.vn | Fb.com/SNHU.Vietnam

 

Bình luận
Video Giới Thiệu
Fanpage Facebook